Hasło
θεῖος
Definicja
boski
Frekwencja
434
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish