θάνατος θανάτου, ὁ

Hasło
θάνατος
Definicja
śmierć
Frekwencja
280
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish