Hasło
εἷς
Definicja
jeden
Frekwencja
62
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish