Hasło
εἶτα
Definicja
następnie, potem
Frekwencja
178
Część mowy
Przysłówek
Polish