Hasło
εἶδος
Definicja
wygląd, kształt, postać; klasa, rodzaj
Frekwencja
196
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Polish