Hasło
εἶδον
Definicja
zobaczyłem
Frekwencja
165
Część mowy
Czasownik: nieregularny
Polish