Hasło
εἴτε
Definicja
czy …czy, albo …albo
Frekwencja
250
Część mowy
Spójnik: współrzędny
Polish