Hasło
εἰκοστός
Definicja
dwudziesty
Frekwencja
522
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish