Hasło
δόξα
Definicja
opinia, osąd, mniemanie; reputacja, honor, chwała
Frekwencja
217
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish