Hasło
δείκνυμι
Definicja
pokazywać, wskazywać
Frekwencja
160
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish