Hasło
δίδωμι
Definicja
give, grant, offer
Frekwencja
81
Część mowy
Czasownik: -μι
Grupa semantyczna
Branie i dawanie
Angielski