Hasło
δέκα
Definicja
dziesięć
Frekwencja
470
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish