Hasło
δέ
Definicja
a; ale, lecz
Frekwencja
4
Część mowy
Spójnik: współrzędny
Polish