Hasło
γυνή
Definicja
kobieta, żona
Frekwencja
124
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna
Polish