Hasło
γένος
Definicja
pochodzenie, ród; gatunek, rodzaj
Frekwencja
132
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Polish