Hasło
βλέπω
Definicja
widzieć, patrzeć
Frekwencja
444
Część mowy
Czasownik: -ω temat wargowy
Polish