Hasło
βελτίων
Definicja
lepszy (comp. od ἀγαθός)
Frekwencja
425
Część mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Polish