Hasło
βάρβαρος
Definicja
niegrecki, obcy; barbarzyński
Frekwencja
412
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish