αὖ, αὖθις

Hasło
αὖ
Definicja
ponadto; z drugiej strony; z powrotem (ponownie)
Frekwencja
349
Część mowy
Przysłówek
Polish