Hasło
αὐτός
Definicja
on (sam), ona (sama), ono (samo) (w celu podkreślenia); ten sam, ta sama, to samo (z rodzajnikiem); (Zaimek) on, ona, ono itp. (w przypadkach zależnych)
Frekwencja
2
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish