αἰτία αἰτίας, ἡ

Hasło
αἰτία
Definicja
przyczyna, powód; wina, oskarżenie
Frekwencja
192
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish