Hasło
αἰτέω
Definicja
prosić, błagać
Frekwencja
478
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish