πλεῖστος πλείστη πλεῖστον

Search Lemma
πλεῖστος
DEFINITION
most, greatest, largest (superl. of πολύς)
FREQUENCY RANK
195
Part of Speech
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP
Measurements and Numerals
Inglés