Vergil /

Edited by: Christopher Francese, Meghan Reedy, et al.

Vergil, Aeneid XI 768-793

Forte sacer Cybelō Chlōreus ōlimque sacerdōs

īnsīgnis longē Phrygiīs fulgēbat in armīs

spūmantemque agitābat equum, quem pellis aēnīs770

in plūmam squāmīs aurō cōnserta tegēbat.

Ipse peregrīnā ferrūgine clārus et ostrō

spīcula torquēbat Lyciō Gortȳnia cornū;

aureus ex umerīs erat arcus et aurea vātī

cassida; tum croceam chlamydemque sinūsque crepantīs775

carbaseōs fulvō in nōdum collēgerat aurō

pīctus acū tunicās et barbara tegmina crūrum.

Hunc virgō, sīve ut templīs praefīgeret arma

Trōïa, captīvō sīve ut sē ferret in aurō

vēnātrīx, ūnum ex omnī certāmine pūgnae780

caeca sequēbātur tōtumque incauta per agmen

fēmineō praedae et spoliōrum ārdēbat amōre,

tēlum ex īnsidiīs cum tandem tempore captō

concitat et superōs Arrūns sīc vōce precātur:

'Summe deum, sānctī cūstōs Sōractis Apollō,785

quem prīmī colimus, cui pīneus ārdor acervō

pāscitur, et medium frētī pietāte per īgnem

cultōrēs multā premimus vestīgia prūnā,

dā, pater, hōc nostrīs abolērī dēdecus armīs,

omnipotēns. nōn exuviās pulsaeve tropaeum790

virginis aut spolia ūlla petō, mihi cētera laudem

facta ferent; haec dīra meō dum vulnere pestis

pulsa cadat, patriās remeābō inglōrius urbēs.'

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-xi-768-793