Vergil /

Edited by: Christopher Francese, Meghan Reedy, et al.

Vergil, Aeneid V 827-851

Hīc patris Aenēae suspēnsam blanda vicissim

gaudia pertemptant mentem; iubet ōcius omnīs

attollī mālōs, intendī bracchia vēlīs.

Ūnā omnēs fēcēre pedem pariterque sinistrōs,830

nunc dextrōs solvēre sinūs; ūnā ardua torquent

cornua dētorquentque; ferunt sua flāmina classem.

Prīnceps ante omnīs dēnsum Palinūrus agēbat

agmen; ad hunc aliī cursum contendere iussī.

Iamque ferē mediam caelī nox ūmida mētam835

contigerat, placidā laxābant membra quiēte

sub rēmīs fūsī per dūra sedīlia nautae,

cum levis aetheriīs dēlāpsus Somnus ab astrīs

āëra dīmōvit tenebrōsum et dispulit umbrās,

tē, Palinūre, petēns, tibi somnia trīstia portāns840

īnsontī; puppīque deus cōnsēdit in altā

Phorbantī similis funditque hās ōre loquēlās:

'Īäsidē Palinūre, ferunt ipsa aequora classem,

aequātae spīrant aurae, datur hōra quiētī.

pōne caput fessōsque oculōs fūrāre labōrī.845

ipse ego paulisper prō tē tua mūnera inībō.'

Cui vix attollēns Palinūrus lūmina fātur:

'Mēne salis placidī vultum flūctūsque quiētōs

ignōrāre iubēs? Mēne huic cōnfīdere mōnstrō?

Aenēān crēdam (quid enim?) fallācibus aurīs850

et caelī totiēns dēceptus fraude serēnī?'

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-v-827-851