Vergil /

Edited by: Christopher Francese, Meghan Reedy, et al.

Vergil, Aeneid III 472-505

Intereā classem vēlīs aptāre iubēbat

Anchīsēs, fieret ventō mora nē qua ferentī.

Quem Phoebī interpres multō compellat honōre:

'Coniugiō, Anchīsā, Veneris dignāte superbō,475

cūra deum, bis Pergameīs ērepte ruīnīs,

ecce tibi Ausoniae tellūs: hanc arripe vēlīs.

Et tamen hanc pelagō praeterlābāre necesse est:

Ausoniae pars illa procul quam pandit Apollō.

Vāde,' ait 'ō fēlīx nātī pietāte. Quid ultrā480

prōvehor et fandō surgentīs dēmoror Austrōs?'

Nec minus Andromachē dīgressū maesta suprēmō

fert pictūrātās aurī subtēmine vestīs

et Phrygiam Ascaniō chlamydem (nec cēdit honōre)

textilibusque onerat dōnīs, ac tālia fātur:485

'Accipe et haec, manuum tibi quae monimenta meārum

sint, puer, et longum Andromachae testentur amōrem,

coniugis Hectoreae. Cape dōna extrēma tuōrum,

ō mihi sōla meī super Astyanactis imāgō.

Sīc oculōs, sīc ille manūs, sīc ōra ferēbat;490

et nunc aequālī tēcum pūbēsceret aevō.'

Hōs ego dīgrediēns lacrimīs adfābar obortīs:

'Vīvite fēlīcēs, quibus est fortūna perācta

iam sua: nōs alia ex aliīs in fāta vocāmur.

Vōbīs parta quiēs: nūllum maris aequor arandum,495

arva neque Ausoniae semper cēdentia retrō

quaerenda. Effigiem Xanthī Trōiamque vidētis

quam vestrae fēcēre manūs, meliōribus, optō,

auspiciīs, et quae fuerit minus obvia Grāīs.

Sī quandō Thybrim vīcīnaque Thybridis arva500

intrārō gentīque meae data moenia cernam,

cognātās urbēs ōlim populōsque propinquōs,

Ēpīrō Hesperiam (quibus īdem Dardanus auctor

atque īdem cāsūs), ūnam faciēmus utramque

Trōiam animīs: maneat nostrōs ea cūra nepōtēs.'505

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-iii-472-505