ἱκανός –ή –όν

Search Lemma: 
ἱκανός
DEFINITION: 
yeterli, uygun, yerinde
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yardım ve Güvenlik
FREQUENCY RANK: 
321

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AE-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD