ἕως

Search Lemma: 
ἕως
DEFINITION: 
o zamana kadar, -inceye kadar
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: yantümce bağlacı
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
268

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%95%CF%89%CF%82