ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡ

Search Lemma: 
ἄνθρωπος
DEFINITION: 
insan
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
İnsanlık ve Varlık
FREQUENCY RANK: 
65

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%84%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81%E1%BC%A1