ἀντί

Search Lemma: 
ἀντί
DEFINITION: 
(+gen.) -e karşı, -in karşısında, aksine; -e benzer, -e kıyasla
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
209

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%80%CE%BD%CF%84%CE%AF