στρατός –οῦ, ὁ

Search Lemma: 
στρατός
DEFINITION: 
ordu
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
503

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81