σαφής σαφές

Search Lemma: 
σαφής
DEFINITION: 
açık, belli, görünür
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 3. çekim grubu -ης, -ες bitimli
ANLAMSAL ALAN: 
Gösterme ve Bulma
FREQUENCY RANK: 
344

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82