πρότερος προτέρα πρότερον

Search Lemma: 
πρότερος
DEFINITION: 
iki şeyden: birincisi, daha büyüğü, daha yaşlısı
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
48

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD