πρός

Search Lemma: 
πρός
DEFINITION: 
(+acc.) -e karşı, (+gen) -adına, çıkarına, (+dat) -e karşı, -nın huzuruna
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
22

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%82