πρό

Search Lemma: 
πρό
DEFINITION: 
(+gen.) -in yerine, -e karşılık olarak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
203

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CF%81%CF%8C