νόσος νόσου, ὁ

Search Lemma: 
νόσος
DEFINITION: 
hastalık, salgı, afet, kısırlık, kusur
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yaşam ve Ölüm
FREQUENCY RANK: 
338

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81