μηδέ

Search Lemma: 
μηδέ
DEFINITION: 
bile değil; (μήδε … μήδε – ne … ne)
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: eşbağımlı
ANLAMSAL ALAN: 
Bağlaçlar/Zarflar
FREQUENCY RANK: 
167

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%AD