μέχρι (+gen.)

Search Lemma: 
μέχρι
DEFINITION: 
(prep. +gen.) -e kadar, -inceye kadar
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: yantümce bağlacı
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
216

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-gen