μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα

Search Lemma: 
μένω
DEFINITION: 
kalmak, katlanmak, beklemek; (+inf.) -mesini beklemek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Hareket
FREQUENCY RANK: 
286

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89-%CE%BC%CE%B5%CE%BD%E1%BF%B6-%E1%BC%94%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CE%BA%CE%B1