λοιπός –ή –όν

Search Lemma: 
λοιπός
DEFINITION: 
geri kalan, kalan
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
183

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AE-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD