κεφαλή –ῆς, ἡ

Search Lemma: 
κεφαλή
DEFINITION: 
baş, kişi, sonuç
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Vücut Bölümleri
FREQUENCY RANK: 
218

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE-%E2%80%93%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1