καίτοι (καί-τοι)

Search Lemma: 
καίτοι
DEFINITION: 
gerçekte, aslında, bununla bilrikte, yine de
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Edatlar
FREQUENCY RANK: 
352

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CE%B9