θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαι

Search Lemma: 
θνῄσκω
DEFINITION: 
ölmek, öldürülmek, kaybolmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yaşam ve Ölüm
FREQUENCY RANK: 
384

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B8%CE%BD%E1%BF%84%CF%83%CE%BA%CF%89-2-aor-%CE%AD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CE%B8%CE%BD%CE%B7%CE%BA%CE%B1-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1%CE%B9