δοῦλος δούλου, ὁ

Search Lemma: 
δοῦλος
DEFINITION: 
köle, esir
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
416

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B4%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81