ἥκω, ἥξω, pf. ἧκα

Search Lemma: 
ἥκω
DEFINITION: 
am venit, sunt de faţă
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Mişcare
FREQUENCY RANK: 
293

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%A5%CE%BA%CF%89-%E1%BC%A5%CE%BE%CF%89-pf-%E1%BC%A7%CE%BA%CE%B1