ἕκτος –η –ον

Search Lemma: 
ἕκτος
DEFINITION: 
al şaselea
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: numeral
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
516

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%95%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%B7-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD