ἐν

Search Lemma: 
ἐν
DEFINITION: 
în, printre (+dat.)
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Direcţie
FREQUENCY RANK: 
9

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%90%CE%BD