ἄνω

Search Lemma: 
ἄνω
DEFINITION: 
sus
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Direcţie
FREQUENCY RANK: 
316

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%84%CE%BD%CF%89