ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα

Search Lemma: 
ἁλίσκομαι
DEFINITION: 
a fi luat, a fi cucerit (act. dat de αἱρέω)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: deponent
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
469

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%81%CE%BB%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%81%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-2-aor-%E1%BC%91%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD-%E1%BC%91%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BA%CE%B1