χρήσιμος χρησίμη χρήσιμον

Search Lemma: 
χρήσιμος
DEFINITION: 
folositor, util
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Caracteristici
FREQUENCY RANK: 
418

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%BC%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD